トップページThông báoThông báo về kỳ nghỉ hè

Thông báo về kỳ nghỉ hè

Xin chào tất cả mọi người.
Đó là một mùa nóng, bạn có sức khỏe tốt không?
Trường Nhật Bản Saitama Briiler sẽ đóng cửa cho các giai đoạn sau trong suốt mùa hè.

■ Nghỉ hè
Từ ngày 08 tháng 8 (Thứ 7) đến ngày 16 tháng 8 (Chủ nhật), 2020

Các câu hỏi nhận được trong thời gian đình chỉ kinh doanh sẽ được trả lời tuần tự sau ngày bắt đầu kinh doanh.
Cảm ơn bạn.