Thông báo về kỳ nghỉ hè

Xin chào tất cả mọi người.Đó là một mùa nóng, bạn có sức khỏe tốt không?Trường Nhật Bản Saitama Briiler sẽ đóng cửa cho các giai đoạn sau trong suốt mùa hè. ■ Nghỉ hèTừ ngày 08 tháng 8 (Thứ 7) đến ngày 16 tháng 8 (Chủ nhật), 2020 Các

Continue reading